פירוק והריסה

כקבלן ראשי רשום, מבצעת מעדר עבודות פירוק והריסה בהתאם לצורך, למען השלמתו המהירה והבטוחה של המיזם.

הכנת המבנה לביצוע עבודה חדשה כוללת פירוק והריסת כל תוכן המבנה הקיים ופינוי הפסולת בצורה מבוקרת, נקייה ומסודרת לאתרי פסולת מורשים.

התקשר עכשיו
שלח הודעה